LATEST IN PEA Digital Platform

PEA ผนึก AIS สร้าง PEA Digital Platform โครงการต้นแบบ ธุรกิจพลังงานยุคใหม่บนระบบดิจิทัล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด AWN ในเครือ AIS ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา วิจัย โครงการต้นแบบการพัฒนาทางธุรกิจพลังงา...

JOB