Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PEA Digital Platform

PEA ผนึก AIS สร้าง PEA Digital Platform โครงการต้นแบบ ธุรกิจพลังงานยุคใหม่บนระบบดิจิทัล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด AWN ในเครือ AIS ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศึกษา วิจัย โครงการต้นแบบการพัฒนาทางธุรกิจพลังงา...