LATEST IN Peer-to-Peer Lending Platform

แบงก์ชาติ เริ่มทดสอบการให้บริการ Peer-to-Peer Lending Platform ภายใต้ Regulatory Sandbox

แบงก์ชาติ เริ่มทดสอบการให้บริการ Peer-to-Peer Lending Platform หรือการทำธุรกิจกรรมให้สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลแล้ว ภายใต้ Regulatory Sandbox โดยให้ บริษัท ดีพสปาร์คส์ เพียร์ เลน...

JOB