Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Pinterest

Microsoft กำลังเจรจาซื้อกิจการ Pinterest

สื่อต่างประเทศรายงานว่า Microsoft อยู่ระหว่างการเจรจาเข้าซื้อกิจการ Pinterest แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ซึ่งขณะนี้มีมูลค่าบริษัทอยู่ที่ 5.1 หมื่นล้านดอลลาร์...

JOB