Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Pomelo Cares

Pomelo ผลิตหน้ากากผ้าแบบยับยั้งแบคทีเรีย ช่วยเหลือบุคลากรการแพทย์

Pomelo ผนึกกำลังกับ อุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสู้กับโควิด-19 ด้วยการเปิดตัวโครงการ Pomelo Cares เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งยังมุ่งมั่นเสริมสร้างความตระห...