LATEST IN PROBUILD

SCG จับมือ PROBUILD เปิดจัดอบรมหลักสูตรช่างซ่อมบำรุง ช่วยเหลือแรงงานไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

SCG HOME ร่วมกับสถาบัน PROBUILD แหล่งเรียนรู้ คู่ช่างมืออาชีพ จัดอบรมหลักสูตรช่างฝีมือ ”นายช่างดีมีงาน” สร้างรายได้ให้กับแรงงานไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (จำนวนจำกัด) เปิดรับสมัครหลัก...

JOB