Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Prosumer

ปลดล็อคบทบาทผู้ผลิตพลังงาน เมื่อผู้บริโภค ‘ผลิตไฟฟ้าใช้เอง’ เริ่มที่โครงการ T77 ของแสนสิริ

ทุกวันนี้เราใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนขับเคลื่อนเศรษฐกิจมากมาย แต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญของเทคโนโลยีมาตลอดคือ “พลังงาน” นั่นเอง ซึ่งเวลานี้ เรามีอัตราการใช้พลังงานพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมมาก...