Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN pttgc

PTTGC ซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP เอจีซี วีนิไทย มูลค่า 2,144 ลบ. คาดเสร็จสิ้นภายใน ธ.ค. นี้

PTTGC ซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP เอจีซี วีนิไทย 2,144 ลบ. ซึ่งภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน AVT เพิ่มขึ้นจาก 27.32% เป็น 32.72%...

PTTGC แจ้ง คุณดิษทัต ปันยารชุน ประกาศลาออกทุกเก้าอี้

PTTGC ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง กรรมการลาออก โดย “คุณดิษทัต ปันยารชุน” ได้มีการขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ-กรรมการบริหารความเสี่ยง หลังบอร์ด OR มีมติอนุมัติดำรง...

PTTGC ซื้อหุ้น Vencorex ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก รวมเป็น 100% หวังทำกำไรจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

PTTGC ซื้อหุ้น Vencorex ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก อีก 9.18% ซึ่งจะทำให้ GC Inter B.V. มีสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิม 90.82% เป็น 100% โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและชำระค่าหุ้นแล้วเสร็...

PTTGC, Frontis และ Microsoft เปิดตัวโครงการลดอุบัติเหตุด้วย AI

จากข้อมูลในปี 2560 พบว่าประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก และจังหวัดระยองถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นมากที่สุดในปร...