Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN pttgc

PTTGC ส่ง GC Ventures-allnex เข้าลงทุน ใน Interface Polymers สตาร์ทอัพอังกฤษ

PTTGC ส่ง GC Ventures-allnex เข้าลงทุน ใน Interface Polymers สตาร์ทอัพอังกฤษ เพื่อขยายแนวการทำธุรกิจใหม่ให้กับ GC Group ในการเพิ่มขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในด้านการรีไซเคิลพลาสต...

PTTGC ซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP เอจีซี วีนิไทย มูลค่า 2,144 ลบ. คาดเสร็จสิ้นภายใน ธ.ค. นี้

PTTGC ซื้อหุ้นเพิ่มทุน PP เอจีซี วีนิไทย 2,144 ลบ. ซึ่งภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บริษัทฯในครั้งนี้ส่งผลให้บริษัทฯ ถือหุ้นใน AVT เพิ่มขึ้นจาก 27.32% เป็น 32.72%...

PTTGC แจ้ง คุณดิษทัต ปันยารชุน ประกาศลาออกทุกเก้าอี้

PTTGC ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง กรรมการลาออก โดย “คุณดิษทัต ปันยารชุน” ได้มีการขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ-กรรมการบริหารความเสี่ยง หลังบอร์ด OR มีมติอนุมัติดำรง...

PTTGC ซื้อหุ้น Vencorex ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก รวมเป็น 100% หวังทำกำไรจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

PTTGC ซื้อหุ้น Vencorex ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก อีก 9.18% ซึ่งจะทำให้ GC Inter B.V. มีสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิม 90.82% เป็น 100% โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและชำระค่าหุ้นแล้วเสร็...

PTTGC, Frontis และ Microsoft เปิดตัวโครงการลดอุบัติเหตุด้วย AI

จากข้อมูลในปี 2560 พบว่าประเทศไทยมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก และจังหวัดระยองถูกจัดให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัด ที่มีอุบัติเหตุทางรถยนต์เกิดขึ้นมากที่สุดในปร...