PTTGC ซื้อหุ้น Vencorex ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก รวมเป็น 100% หวังทำกำไรจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง | Techsauce

PTTGC ซื้อหุ้น Vencorex ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก รวมเป็น 100% หวังทำกำไรจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (PTTGC) ได้มีการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท PTTGC International (Netherlands) B.V. (“GC Inter B.V.”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% ได้มีมติอนุมัติในการเข้าทําธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญเพิ่มเติมในบริษัท Vencorex Holding (“Vencorex”) อีก ร้อยละ 9.18 จาก Perstorp Holding AB ซึ่งจะทําให้ GC Inter B.V. มีสัดส่วนการถือหุ้นจากเดิมที่ถืออยู่ร้อยละ 90.82 เป็นร้อยละ 100 โดยได้ทําการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและดําเนินการชําระค่าหุ้นแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565

PTTGC Vencorex 800

Vencorex เป็นผู้ผลิตและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิต Isocyanate โดยเฉพาะเคมีภัณฑ์ในกลุ่ม HDL และ HDI Derivatives ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติก PU ที่มีคุณสมบัติเหมาะสําหรับการผลิตโฟมและสารเคลือบใน อุตสาหกรรมยานยนต์และสิ่งก่อสร้าง 

โดยในปัจจุบัน Vencorex มีโรงงานผลิตใน 3 ประเทศ คือ ประเทศฝรั่งเศส ประเทศ สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย และมีฐานลูกค้ากระจายอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วโลก ทั้งนี้ ธุรกรรมดังกล่าวยังเป็นการ ดําเนินการตามกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มสัดส่วนการทํากําไรจากธุรกิจกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง (High Value Business) ของบริษัทฯ

อ้างอิง SET

พบกับงาน Tech Conference ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
'Techsauce Global Summit 2022' ขนทัพความรู้จาก Speaker ระดับโลก พร้อมหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ 
อ่านรายละเอียดได้ที่ https://techsauce.co/news/techsauce-global-summit-2022 
ซื้อบัตรได้ที่ : https://summit.techsauce.co/ 

RELATED ARTICLE

Responsive image

เวทีเสวนา ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน โดยกลุ่มธุรกิจ TCP

กลุ่มธุรกิจ TCP จึงได้ร่วมกับบริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด จัดงาน “ปลุกพลังความร่วมมือสู่เป้าหมายความยั่งยืน (Collaborative Partnership for Sustainability)” ขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้การ...

Responsive image

Google Cloud ประกาศเปิดตัว Cloud Region แห่งแรกในไทย หวังยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสู่เฟสต่อไป

Cloud Region ในประเทศไทย จะให้บริการธุรกิจและระบบคลาวด์ศักยภาพสูงที่จำเป็นต่อองค์กร เพื่อเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัล และสร้างข้อได้เปรียบใหม่ ๆ ในการแข่งขัน ตลอดจนตอกย้...

Responsive image

Rabbit Care เผยการระดมทุน Series C จาก Winter Capital และ VGI PCL เสริมแกร่งชิงส่วนแบ่งตลาดโบรกเกอร์ประกันภัย

Rabbit Care ผู้นำโบรกเกอร์ประกันภัยและบริการทางด้านการเงินออนไลน์ของประเทศไทย ประกาศการระดมทุนระดับ Series C โดย Winter Capital บริษัทการลงทุนในตราสารทุนเติบโต (Growth Equity Inves...