Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PTTRM

ETRAN จับมือ คาลเท็กซ์ – PTTRM ขยายสถานีสลับแบตเตอรี่ 20 จุดกลางกรุง พร้อมปิดดีล 3 เดลิเวอรี่ ใช้ ETRAN MYRA ช่วยขับเคลื่อนสังคมไร้คาร์บอน

ETRAN สตาร์ทอัพสายยานยนต์ผู้มุ่งเป็นผู้นำการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม ยานยนต์ สู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU กับ “ค...