Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN q3-2021

วิจัยกรุงศรีเล็งปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทย ปี 64-65 หลังเศรษฐกิจไตรมาส 3 ฟื้นตัวจากหลายปัจจัย

วิจัยกรุงศรีรายงานว่า GDP ไตรมาส 3 หดตัวน้อยกว่าคาดที่ -0.3% YoY คาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาจฟื้นกลับสู่ระดับก่อนการระบาดได้เร็วกว่าเดิม...