Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Queue

ตัวอย่างความร่วมมือ Startup กับองค์กรภาครัฐ EGA ร่วมพัฒนาบัตรคิวออนไลน์เพื่อสักการะพระบรมศพ

EGA เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีนโยบายการสนับสนุนการร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ อีจี...

จัดการระบบเข้าคิวอย่างมีประสิทธิภาพกับ Qtix สตาร์ทอัปมาเลเซียไอเดียแจ่ม

Qtix สตาร์ทอัปจากมาเลเซียที่อยากให้ผู้คนไม่ต้องวุ่นวายกับการเข้าคิวอีกต่อไป ไม่ว่าจะเป็นในธนาคาร ร้านอาหาร หรือเคาท์เตอร์เซอร์วิส......