Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN radar road signature

Bosch จับมือกับ TomTom คิดค้นแผนที่ซึ่งใช้สัญญาณเรดาร์ช่วยการขับขี่อัตโนมัติ

Bosch จับมือกับ ทอมทอม (TomTom) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการข้อมูลจราจรและแผนที่สัญชาติดัตช์ ประสบผลสำเร็จครั้งสำคัญในการพัฒนาแผนที่ความละเอียดสูง รองรับการขับขี่ด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัต...