Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN realme

realme ขึ้นแท่นแบรนด์สมาร์ตโฟนแอนดรอยด์ 5G เติบโตเร็วที่สุดโลก ด้วยยอดขายที่โตขึ้นถึง 831% ต่อปี ในไตรมาส 3 ที่ผ่านมา

realme ผู้ผลิตสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์รายใหญ่อันดับที่ 5 ของโลกยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งในกลุ่มสมาร์ตโฟน 5G มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในประเทศอินเดีย, จีน, และยุโรป ทั้งสามารถเติบโตได้ไกล...