Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Red Date Tech

Red Date Technology ผู้นำเทคโนโลยีเครือข่ายแพลตฟอร์ม Blockchain BSN ปิดดีล Series A มูลค่ากว่า 30 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

Red Date Technology ผู้สร้างระบบและให้บริการเครือข่ายแพลตฟอร์ม Blockchain-based Service Network (BSN) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประกาศความสำเร็จในการระดมทุน Series A มูลค่ากว่า 30 ล...