LATEST IN Reimagine

Rethink Reimagine Reskill ไม่คิดคนเดียว ไม่ทำซ้ำกับคนอื่น พาธุรกิจเดินหน้าแบบ ศุภจี แห่ง ดุสิตธานี

ในวันที่ธุรกิจท่องเที่ยวไม่เหมือนเดิม ธุรกิจโรงแรม ท่องเที่ยว เดินหน้าต่ออย่างไร?Rethink Reimagine และ Reskill คือ 3R ที่คุณศุภจี แม่ทัพแห่งดุสิตธานี พาธุรกิจเดินหน้าต่อในยามวิกฤติ...

JOB