Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN retweet

Twitter เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ให้ Retweet พร้อมใส่ Gif ได้

เพราะทวิตเตอร์ได้ยินความต้องการของคุณ โดยล่าสุด Twitter ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ให้ผู้ใช้งาน Twitter สามารถใส่ภาพ GIF เข้าไปในข้อความที่คุณรีทวีตได้แล้ว จาก...