Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN rs-mall

RS Group จับมือพันธมิตร เตรียมผลิตกัญชงสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

RS Group ประกาศความพร้อมจับมือพันธมิตร บริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในหมวดสกินแคร์ เครื่องดื่ม และอาหารเสริม ที่มีสารสกัดจากกัญชง ผ่านทุกช่องทา...

เฮียฮ้อบุกทุกแพลตฟอร์มประกาศรีแบรนด์ Shop 1781 ครั้งใหญ่เป็น RS Mall

RS ประกาศ รีแบรนด์ Shop 1781 ครั้งใหญ่ ภายใต้ชื่อ “RS Mall” เพื่อขยายแนวรุกเข้าสู่ธุรกิจค้าปลีกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย ที...