Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN s&p

แบบจำลองคอมพิวเตอร์พยากรณ์ GDP สหรัฐฯ แม่นยำกว่านักเศรษฐศาสตร์

เป็นที่จับตาต่อเนื่องสำหรับตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ หลังจากเมื่อ 27 กรกฏาคมที่ผ่านมา ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ FED ได้ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายอีก 0.75% ในความพยายามควบคุมเงินเฟ้...