Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN santa fe steak

‘กลุ่มสิงห์’ ควักเงินกว่า 1.5 พันล้าน ซื้อหุ้น ซานตา เฟ่ สเต็ก 90% เสริมเขี้ยวเล็บธุรกิจอาหาร

กลุ่มสิงห์ ควักเงินลงทุนกว่า 1,520 ล้านบาท ซื้อหุ้น 'ซานตา เฟ่ สเต็ก' 90% เสริมเขี้ยวเล็บธุรกิจอาหาร จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมี 'เลคชอร์ แคปปิตอล' กองทุน Private Equity ได้เข้าลงทุนเม...