LATEST IN Private Equity

‘กลุ่มสิงห์’ ควักเงินกว่า 1.5 พันล้าน ซื้อหุ้น ซานตา เฟ่ สเต็ก 90% เสริมเขี้ยวเล็บธุรกิจอาหาร

กลุ่มสิงห์ ควักเงินลงทุนกว่า 1,520 ล้านบาท ซื้อหุ้น 'ซานตา เฟ่ สเต็ก' 90% เสริมเขี้ยวเล็บธุรกิจอาหาร จากผู้ถือหุ้นเดิม โดยมี 'เลคชอร์ แคปปิตอล' กองทุน Private Equity ได้เข้าลงทุนเม...

ธนาคารกรุงไทย จับมือ ตลาดหลักทรัพย์ สวทช. เปิด Private Equity Trust Fund สำหรับ SME กว่า 2.3 พันล้านบาท

เป็นอีกธนาคารที่มากองทุนสนับสนุน SMEs  และกลุ่ม Startup แต่มาในรูปแบบของ Private Equity Trust Fund โดยธนาคารค่ายสีฟ้า ธนาคารกรุงไทย จับมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห...

JOB