Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN sati

งานวันสุขภาพจิตโลก 8 ต.ค.นี้ ที่สามย่านมิตรทาวน์

งาน “วันสุขภาพจิตโลก” ชื่อ “Better Mind Better Bangkok” วันที่ 8 ตุลาคมนี้ ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 สามย่านมิตรทาวน์...

กสิกรไทย เปิดตัวแคมเปญ “สติ” เตือนคนไทยสู้ภัยกลโกงออนไลน์

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวแคมเปญ “สติ” เตือนคนไทยใช้สติป้องกันภัยกลโกงออนไลน์ที่เกิดขึ้นสูงพร้อมพัฒนาระบบการปฏิบัติงาน เทคโนโลยี บุคลากร และร่วมมือข้ามธนาคาร เสริมความแข็งแกร่งรับมือภั...