LATEST IN Saudi Arabia

ซาอุดิอาระเบีย ลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า ทั้ง ๆ ที่รายได้หลักของประเทศมาจากบ่อน้ำมัน

ซาอุดิอาระเบีย ลงทุนรถยนต์ไฟฟ้า ทั้ง ๆ ที่รายได้หลักของประเทศมาจากบ่อน้ำมัน...

Elon Musk ยืนยันนำ Tesla ออกจากตลาดหลักทรัพย์ มีกองทุนรัฐบาลซาอุฯ หนุนด้วย

ก่อนหน้านี้ Elon Musk, CEO ของ Tesla มีแนวจะมีการซื้อหุ้นเทสลาคืนที่ราคา 420 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ซึ่ง Musk ถือหุ้น Tesla อยู่ที่ 20 เปอร์เซ็นต์) เพื่อนำบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให...

JOB