Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Scandal

Luckin Coffee ร้านกาแฟไฮเทคของจีน ปลด CEO และ COO หลังเหตุแต่งบัญชียอดขายเกินจริง

Luckin Coffee ร้านกาแฟไฮเทคจากจีนที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ สหรัฐฯ (U.S. SEC) ประกาศปลด CEO และ COO หลังพบหลักฐานความผิดการแต่งบัญชียอดขายเกินจริงมูลค่า 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ...