Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN Scandal

Luckin Coffee ร้านกาแฟไฮเทคของจีน ปลด CEO และ COO หลังเหตุแต่งบัญชียอดขายเกินจริง

Luckin Coffee ร้านกาแฟไฮเทคจากจีนที่จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ สหรัฐฯ (U.S. SEC) ประกาศปลด CEO และ COO หลังพบหลักฐานความผิดการแต่งบัญชียอดขายเกินจริงมูลค่า 310 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ...