Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN SCB Trade Club

SCB เปิดตัว SCB Trade Club แพลตฟอร์มเชื่อมโยงธุรกิจสู่โอกาสใหม่กับคู่ค้าทั่วโลก

SCB ผนึกกำลัง 14 กลุ่มธนาคารชั้นนำของโลกร่วมก่อตั้ง “Trade Club Alliance” (TCA) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัว SCB Trade Club รองรับสมาชิกผู้ประกอบการธ...