LATEST IN SCG-CAS ICCB Innovation Hub

SCG ร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน พัฒนาสุดยอดเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มขีดแข่งขันอุตสาหกรรมไทย-จีน

‘สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน‘ องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก จับมือ SCG ผ่านสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ (กรุงเทพ) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เพื่อร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี...

JOB