LATEST IN cas-iccb

SCG ร่วมมือ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน พัฒนาสุดยอดเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพิ่มขีดแข่งขันอุตสาหกรรมไทย-จีน

‘สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน‘ องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก จับมือ SCG ผ่านสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ (กรุงเทพ) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน เพื่อร่วมกันพัฒนาและแลกเปลี...

SCG จับมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน มุ่งสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

SCG และสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือ (กรุงเทพ) สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน 
(CAS ICCB) องค์กรด้านการวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกของจีนที่มีสถาบันวิจัยมากกว่า 100 แห่งในประเทศจีน ร่ว...

JOB