LATEST IN SEC API

ก.ล.ต. เปิดระบบ SEC API ให้บริการข้อมูลตลาดทุนแบบอัตโนมัติ

ก.ล.ต. เปิดระบบเผยแพร่ข้อมูลตลาดทุนแบบอัตโนมัติ (SEC Application Programming Interface หรือ SEC API) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของ ก.ล.ต. ช่วยให้ภาคเอกชนใช้ต่อยอดธุรกิจและกา...

JOB