Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SecondMuse

พลิกธุรกิจสู่ความยั่งยืน: เมื่อโรงงานผลิตพลาสติกลุกขึ้นมาสร้างแบรนด์สินค้าที่ห่วงใยโลก

สำรวจปัญหามลพิษจากการจัดการขยะพลาสติกในไทย มองจุดเริ่มต้นของความร่วมมือและหาคำตอบว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผู้ผลิตเครื่องใช้พลาสติกชั้นนำหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อม จนเป็นที่มาของ...