Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SENA Development Pcl

เจาะลึกมุมมองต่อทักษะ การบริหาร เวลา และงานเมือง เบื้องหลังในทุกบทบาทของ ดร.ยุ้ย

เจาะลึกเคล็ดลับการบริหารเวลา ชีวิต และการทำงานบนหน้าที่ที่หลากหลาย ทั้งการบริหารธุรกิจในฐานะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ การพัฒนาบ้านเมืองในฐานะ ที...

Solar Rooftop ในธุรกิจอสังหาฯ กับความเป็นไปได้ของการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในประเทศไทย

มารับฟังแนวทางการพัฒนานวัตกรรมในธุรกิจอสังหาฯ และโอกาสของการซื้อขายไฟฟ้าเสรีในประเทศไทย จากบริษัทอสังหาฯ ที่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้ Solar Rooftop ในระดับครัวเรือนจากผศ.ดร.เกษรา...