Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Sendit Asia

จับตาธุรกิจแมสเซ็นเจอร์ออนไลน์ของไทยสุดร้อนแรงปี 2016

ตลาดบ้านเราและหลายๆ ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปัญหาที่คล้ายๆ กันคือรถติด! และต้องการบริการขนส่งเอกสาร/สินค้าโดยเฉพาะแมสเซ็นเจอร์ที่มีคุณภาพ, ราคาสมเหตุสมผล, รวดเร็วและเชื...