Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Sergey Brin

'Sergey Brin' Co-Founder ของ Google ชี้ AI จะทำให้เกิด "ยุคเรเนสซองส์ของวงการเทคโนโลยี"

Co-Founder คนสำคัญของ Google อย่าง Sergey Brin คาดการบูมของ AI จะทำให้เกิด "ยุคเรเนสซองส์ของวงการเทคโนโลยี" ทำให้เห็นแอปพลิเคชันที่เข้าถึงสังคมสมัยใหม่ได้มากขึ้น เชื่อหลังจากนี้จะเ...