Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Shopee AR

เปิดตัว Shopee Catch สุดยอดเกม AR ภายใต้แคมเปญ Shopee 11.11 Big Sale

Shopee Catch ได้ยกระดับนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยี AR และกล้องบนอุปกรณ์มือถือของผู้ใช้งาน เพื่อส่งมอบประสบการณ์เหมือนจริงอย่างเต็มอิ่ม โดยในแต่ละรอบ ผู้ใช้ยังสามารถถ่ายวีดีโอในขณะเล่นเกม...