Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN shopee thailand

Shopee ปลดพนักงาน รัดเข็มขัดหวังกำไร ชี้ ปรับเพื่อไปต่อได้ในระยะยาว

Shopee ในไทยเตรียมปลดพนักงานครั้งใหญ่อีกครั้ง เพื่อปรับโครงสร้างทีมและเพิ่มความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้บริษัทต่อได้อย่างมั่นคง...