Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Silo

Sellsuki ผู้ชนะเลิศโครงการ Visa’s Everywhere Initiative รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000,000 บาท

วีซ่า บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงินในรูปแบบดิจิตอลระดับโลก ประกาศให้ เซลสุกิ (Sellsuki) เป็นทีมผู้ชนะจากการแข่งขัน Visa’s Everywhere Initiative ครั้งแรกในประเทศไทย และได้รับราง...