LATEST IN SingPass

150,000 ครั้งต่อเดือนคือการขอ reset password รัฐสิงคโปร์ปรับ UX ใหม่หันมาใช้ Fingerprints

หลังจากที่เราเคยนำเสนอข่าวการยกเครื่องครั้งใหญ่ด้านเทคโนโลยีของภาครัฐฯ สิงคโปร์ และปรับเปลี่ยนการยืนยันตัวตนในการเข้าใช้บริการ e-service ต่างๆ ผ่านแอปฯ​ ที่ชื่อ SingPass โดยวันนี้ก...

JOB