Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN sio

Clubhouse ถูกตั้งคำถามด้านความปลอดภัย 'ข้อมูล' แอบส่งให้รัฐบาลจีนจริงหรือไม่ ?

บทความนี้จะนำเอาการวิเคราะห์ของ SIO เรื่องความปลอดภัย และมีความเป็นได้อย่างไรบ้างที่จีนจะเข้ามาแฮกเอาข้อมูลจากการใช้งานแอปพลิเคชัน Clubhouse...