Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Smart Meter

แสนสิริ และ SIRI VENTURES นำร่องใช้ Smart Meter วัดน้ำไฟครบวงจร พร้อมลงทุนใน Startup พลังงานสะอาด

แสนสิริ ร่วมกับ SIRI VENTURES นำร่องใช้งาน ‘Smart Meter’ แพลตฟอร์มแสดง ตรวจสอบและแจ้งเตือนการใช้น้ำ-ไฟแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่โครงการ KHUN by YOO...

AIS ผนึก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนา Smart Meter สำเร็จรายแรกในไทย

เอไอเอส ผนึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนา IoT Smart Meter นวัตกรรมมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะบนโครงข่าย NB-IoT สำเร็จ พร้อมนำไปให้บริการจริงเป็นรายแรกในไทย......