LATEST IN Smart Meter

AIS ผนึก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนา Smart Meter สำเร็จรายแรกในไทย

เอไอเอส ผนึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนา IoT Smart Meter นวัตกรรมมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะบนโครงข่าย NB-IoT สำเร็จ พร้อมนำไปให้บริการจริงเป็นรายแรกในไทย......

JOB