LATEST IN Smart Meter

แสนสิริ และ SIRI VENTURES นำร่องใช้ Smart Meter วัดน้ำไฟครบวงจร พร้อมลงทุนใน Startup พลังงานสะอาด

แสนสิริ ร่วมกับ SIRI VENTURES นำร่องใช้งาน ‘Smart Meter’ แพลตฟอร์มแสดง ตรวจสอบและแจ้งเตือนการใช้น้ำ-ไฟแบบครบวงจรเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่โครงการ KHUN by YOO...

AIS ผนึก พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนา Smart Meter สำเร็จรายแรกในไทย

เอไอเอส ผนึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมพัฒนา IoT Smart Meter นวัตกรรมมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะบนโครงข่าย NB-IoT สำเร็จ พร้อมนำไปให้บริการจริงเป็นรายแรกในไทย......

JOB