Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN smart-sensor

ไวน์ชั้นดี การขนส่งต้องการันตีคุณภาพ บริษัทญี่ปุ่นพัฒนาเซ็นเซอร์ติดขวดไวน์ตรวจสอบความชื้นแบบเรียลไทม์

ญี่ปุ่นพัฒนา "เซ็นเซอร์ติดขวดไวน์" แบบแท็กอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนำไปติดกับขวดไวน์ชั้นดีจากประเทศต่าง ๆ โดยเซนเซอร์นี้จะช่วยให้ผู้ผลิต ผู้ขนส่ง และผู้ขายสามารถตรวจสอบอุณหภูมิและคว...

Silicon craft ผุดนวัตกรรมการ์ดตรวจคุณภาพน้ำบริโภคอัจริยะแค่หยดน้ำบน Water Card

Silicon craft ได้ผลิตการ์ดตรวจวัดคุณภาพน้ำบริโภคอัจฉริยะ Water Card ไร้แบตเตอรี่ สามารถอ่านค่าได้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือ เชื่อมต่อกับเครื่องตรวจวัดอัจฉริยะ (Smart Sensor) เพื่อการวั...