Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Smart Terminal

ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง พัทยา จับมือ AIS พัฒนา Smart Terminal นำร่องเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC

ท่าอากาศยานนานาชาติ อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ประกาศจับมือกับ เอไอเอส นำเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาให้เป็น Smart Terminal ในช่วงก่อนการสร้างและเปิดใช้อาคาร 3 ให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์ลำด...

JOB