LATEST IN Smart university

กรุงไทยจับมือม.บูรพา ร่วมพัฒนา Smart University และสังคมไร้เงินสด

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ BUU Sm...

JOB