LATEST IN Spotify Lite

Spotify เปิดตัว Spotify Lite ใน 36 ประเทศทั่วโลก มีขนาดเล็กเพียง 10MB

Spotify เปิดตัว Spotify Lite ออกแบบให้เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อที่ช้าลงและผู้ที่มีข้อจำกัดในการใช้งานข้อมูล บนอุปกรณ์ Android เวอร์ชัน 4.3 ขึ้นไป โดยแอป Spotify เวอร์ชั่นปกติต้องมีขน...

JOB