Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Squirrel AI

จีนเร่งปฎิรูปการศึกษาด้วยประดิษฐ์ ดัน Squirrel AI พลิกโฉมวงการศึกษา

Zhou Yi เป็นเด็กชาวจีนที่ไม่ค่อยเก่งวิชาคณิตศาสตร์เท่าไร เขายังมีความเสี่ยงที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้ แต่หลังจากที่บริษัท Squirrel AI ได้นำเสนอบริการติวเตอร์ให้กับเขา ซึ่งไม่เหม...

JOB