Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN startup101

Startup 101: Startup Metric กระบวนการเปลี่ยนคนแปลกหน้าสู่ลูกค้าประจำ

สำหรับ Startup แล้วคุณเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้ Product ของคุณมากน้อยแค่ไหน? ช่วงเวลาที่แตกต่างกัน สถานะที่แตกต่างกันของลูกค้าของคุณที่มีประสบการณ์กับแบรนด์และสินค้าของคุ...

5 เทคนิคทำแคมเปญ Crowdfunding ให้ทะลุเป้าได้ใน 10 นาทีแรก

ช่วงระดมทุนอาจเป็นช่วงเวลาที่เครียดและกดดันที่สุดของสตาร์ทอัพทั้งหลาย  มันไม่ง่ายเลย...ที่จะสามารถระดมทุนได้ทะลุเป้าได้ภายใน 10 นาทีแรก แต่ Superbook ทำได้จริงๆ !......