Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Startups VC

คลัง เตรียมเสนอใช้ ม.44 ออก 'กม. Startup' ยกเว้น Capital Gain Tax จูงใจนักลงทุน

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมรัฐวิสาหกิจเริ่มต้น (สตาร์ทอัพ) แห่งชาติที่มีนายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธา...