Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN startupstools

OKRs ไฟฉายของ Startup เครื่องมือที่จะช่วยให้องค์กรทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แล้วคำถามนี้มันเกี่ยวอะไรกับ Startup หรือบทความนี้ ก่อนตอบคำถามนี้ เรามารู้จัก Startup กันก่อนละกัน ตามนิยามของ Steve Blank ซึ่งเป็นกูรูทางด้าน Startup ของ Silicon Valley ได้ให้นิย...

JOB