Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Streaming Services

43 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ในวงการเพลงทั่วโลกปี 2017 มาจากบริการ Music Streaming

ส่องข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการเพลงทั่วโลกพบว่า บริการ Music Streaming และรายได้จากการสมัครสมาชิกในบริการดังกล่าว ช่วยให้ธุรกิจเพลงยังคงอยู่ได้ โดย 43 เปอร์เซ็นต์ของรายได้วงการเ...

Iflix ประกาศได้รับการระดมทุนเพิ่ม 133 ล้านดอลลาร์ พร้อมผลิต Content เอง มุ่งเป้าตลาดเกิดใหม่

สำหรับใครที่เป็นคอหนังหรือซีรีย์ไม่ว่าจะทั้งไทยหรือต่างประเทศ ก็คงหนีไม่พ้น ‘Iflix’ ผู้ให้บริการดูซีรีส์และหนังออนไลน์ ที่ตอนนี้ประกาศได้รับการระดมทุนเพิ่ม 133 ล้านดอลลาร์ โดยได้รั...