Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN stress

สำรวจชี้ ผู้บริหารสายเทคเครียดจัด งานหนัก กลัวตกงาน หันไปใช้ยา ติดเหล้า สุขภาพจิตเสีย

อาชีพผู้บริหารในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีนับว่าท้าทาย การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การเป็นผู้บริหารในสายนี้อาจนำไปสู่ภาวะ 'เครียด' จนไม่สามารถเยียวยาได้...