Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Sustainable Focus

ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยแก้อย่างไร ให้ยั่งยืน ?

Net Zero, Carbon Footprint, ESG , BCG คือคำที่ทุกคนได้ยินอยู่มากมายในปีนี้ แต่อันที่จริงแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่เราพูดถึงกันมานานแล้ว ทั้งปัญหามลพิษ น้ำท่วม คือเรื่องใก...