Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN sustainable-focus

จาก ‘โลกร้อน’ สู่ ‘โลกเดือด’ วิทยาศาสตร์ยังเป็นทางออกไหม? | Sustainable Focus EP.2

Techsauce ได้สัมภาษณ์ ดร.พิชัย สนแจ้ง เลขาธิการสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-จีน ร่วมพูดคุยถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการจัดงาน 2023 Green T...

ปัญหาสิ่งแวดล้อมไทยแก้อย่างไร ให้ยั่งยืน ?

Net Zero, Carbon Footprint, ESG , BCG คือคำที่ทุกคนได้ยินอยู่มากมายในปีนี้ แต่อันที่จริงแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นประเด็นที่เราพูดถึงกันมานานแล้ว ทั้งปัญหามลพิษ น้ำท่วม คือเรื่องใก...