LATEST IN Tech and Biz

Telenor เผย 7 เทรนด์เทคโนโลยีมาแรงปี 2019 จับตาโทรศัพท์ฝาพับจะกลับมา

ศูนย์วิจัย Telenor เผย 7 แนวโน้มเทคโนโลยีมาแรงปี พ.ศ.2562 ชี้นักพัฒนา ผู้กำหนดนโยบายและเอกชนหันมาให้ความสำคัญกับ “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบ” มากขึ้น ท่ามกลางกา...

JOB