Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Tech Kampus

บทบาทของ KBTG กับการปลุกปั้นบุคลากรไอที สู่ระดับโลกกับ Tech Kampus

KBTG จัดโครงการ Tech Kampus เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและบุคลากรทางด้านไอที ในการเรียนรู้ และส่งเสริมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับวงก...